Beleidsplan Stichting First Health United

Het werk dat de instelling doet en hoe zij haar doel bereikt
Stichting First Health United (FHU) is een non-profit organisatie gesitueerd in Nederland. De organisatie ontwikkelt nieuwe antivirale stoffen gebaseerd op een bestaand portfolio van zeer actieve farmaceutische moleculen die zijn toegekend door onze sponsor First Health Pharmaceuticals. De First Health onderzoeksgroep is de enige in de wereld die een groot portfolio heeft ontwikkeld van moleculaire stoffen (menselijk DDX3 Helicase Inhibitors), met zowel antivirale als antitumor activiteit.

First Health United focust zich op meerdere virussen. Er wordt onder andere onderzoek gedaan naar de antivirale werking tegen het Japanse Encefalitis Virus, het Zika-virus, het West-Nijl Virus en zelfs het Ebola Virus. Tijdens deze onderzoeken wordt samengewerkt met verschillende universiteiten in binnen en buitenland. De hoofdfocus van antiviraal onderzoek ligt momenteel op Severe Dengue (ook wel knokkelkoorts genoemd). Severe Dengue treft vooral landen in Azië en Latijns-Amerika. Aangezien er hiertegen nog geen medicatie beschikbaar is, overlijden jaarlijks circa 22.000 patiënten aan de gevolgen van Dengue en is het daarmee tevens één van de hoofdoorzaken van kinderziekte en kindersterfte.

Hoe komt First Health United momenteel aan haar fondsen
De non-profit organisatie First Health United is opgericht met het doel de levenswetenschappen onderzoek te ontwikkeling en te promoten met het oog op een voordeel voor de mensheid in zijn algemeen. Tijdens de oprichting van het First Health Capital investeringsfonds en het bedrijf First Health Pharmaceuticals werd reeds besloten dat een substantieel percentage van alle toekomstige opbrengsten resulterend uit de ontwikkeling van een portfolio van antivirale en anti tumor medicijnen (DDX3 RNA Helicase Inhibitors) aangewend zullen worden voor non-profit doelen.

First Health Pharmaceuticals voert momenteel het grootste deel van First Health United’s projecten uit op eigen kosten en zal doorgaan met het sponsoren van First Health Uited als onderdeel van een lange termijn toewijding aan het First Health United ‘Antivirussen voor ontwikkelingslanden’ project. First Health Pharmaceuticals heeft werknemers en faciliteiten die gericht zijn aan het ontwerpen en verfijnen van nieuwe chemische entiteiten.

First Health United ontvangt momenteel een bijdrage van € 50.000 per jaar van First Health Pharmaceuticals, bestemd voor studiebeurzen voor het Dengue-project (www.firsthealthunited.org).

Er zal aan fondsenwerving worden gedaan onder privé-personen, waarvoor een donatiesectie op de website zal worden geplaatst. Ook andere ANBI-instellingen, die zelf geen projecten uitvoeren, zullen worden benaderd voor bijdragen. Fondsenwerving zal niet alleen vanuit de website, maar ook door de bestuurders worden geëntameerd.

Het vermogen van de stichting bestaat uit een bankrekening die wordt beheerd door het bestuur. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Waar staat First Health United nu en waar focust zij zich op de toekomst
Momenteel is de werking van de antivirale stoffen al een veelvoud effectiever dan bij aanvang van het project hebben deze nog nooit enige significante toxiciteit vertoond in één van de vele biologische testen die de afgelopen jaren werden uitgevoerd. Het stadium van basis onderzoek is dus al lang gepasseerd. Door de gezamenlijke ontwikkelingssamenwerking binnen de First Health groep kunnen we doorgaan met het aanbieden van non-profit oplossingen voor de vele uitdagende tropische virus infecties die vooral de ontwikkelingslanden teisteren.